LTV Nieuws

Vughtenaren kunnen restcontainer wisselen voor grotere of extra container vragen, vanwege het minder vaak ledigen

VUGHT – “We stellen onze inwoners vanaf deze week gedurende zes weken in de gelegenheid aan te geven of Jordan Berry Womens Jersey ze een container voor restafval en/of GFT willen wisselen Malcolm Brogdon Jersey of een extra container wensen”, aldus het college van B en W in Vught.┬áMenig Vughtenaren gaat er vanuit dat de capaciteit van de huidige restcontainer onvoldoende is om een periode van┬ávier weken Rayshawn Jenkins Jersey te overbruggen. Er zijn de eerste weken veel verzoeken bij de gemeente Vught ontvangen voor een grotere container voor restafval of een extra container. Daar komen B en W nu aan tegemoet. Het Vughtse college wijkt daarmee eenmalig af van de geldende Verordening, zonder eerst de gemeenteraad te raadplegen, dit in het belang van snelle actie en de wens van veel inwoners. Er komt dus eenmalig een omwisselronde.
Per 1 januari Bruce Ellington Youth Jersey is in de gemeente Vught de inzamelfrequentie voor restafval en glas/blik gewijzigd. Dit ging gepaard met de nodige commotie, met name in de eerste week vanwege online problemen met de Vughtse website en de afval-app. Werd tot voor kort het restafval tweewekelijks Frostee Rucker Womens Jersey ingezameld, de container met restafval wordt nu nog slechts eenmaal per vier (!) weken geledigd. De gemeente Vught hoopt zo de inwoners te stimuleren om hun afval (nog) beter Authentic Randal Grichuk Jersey te scheiden wat de hoeveelheid restafval in dat geval reduceert. Inwoners vrezen dat her en der afval steeds vaker illegaal gedumpt gaat worden. Meer zwerfafval dus. Justin Gilbert Jersey Maar ook veronderstelt men Authentic Troy Polamalu Jersey (stank-)overlast van containers die met name tijdens zomerse dagen staan te ‘broeien’.
Het omwisselen van de containers is inmiddels door de gemeente Vught met de Afvalstoffendienst (ASD) besproken. De ASD heeft een termijn van 2 maanden nodig om dit logistiek te organiseren en de containers te bestellen, zo heeft het al laten weten. Robbie Gould Womens Jersey Bij het toestaan van een extra container wordt niet (meer) gekeken naar de gezinsgrootte. Het is de bedoeling dat de grotere restcontainers of extra containers vanaf mei – de dag na de reguliere ledigingsronde – worden gewisseld. De omwisselmogelijkheid en extra container gelden zowel voor het rest- alsook het GFT afval. Degenen die voor een van de genoemde opties Ahmad Brooks Womens Jersey in aanmerking wil komen dienen dat dus binnen zes weken na nu kenbaar te maken!
Bij de gemeente waren ook verzoeken ontvangen om restafval te kunnen/mogen aanbieden op de Milieustraat. Die mogelijkheid wil het Vughtse college niet faciliteren.