LTV Nieuws

Iedereen wil nieuwe school Vught-Zuid nu snel wil bouwen, maar niemand zit te wachten op nieuwe (financiële-) verrassingen

VUGHT – In dezelfde week als de bekendmaking van de nieuwe naam (De Avonturier) van het nieuw te bouwen kindcentrum op locatie Elzenburg, werd bekend dat het krediet ontoereikend was. In een extra raadsvergadering werd vorige donderdag gevraagd om een miljoen extra om na de bouwvak te starten. De nieuwbouw voor de basisscholen De Wieken en De Baarzen op de locatie Elzenburg is de laatste stap in het Integraal Huisvestingplan (IHP) voor alle Vughtse basisscholen. Dit programma dat circa 10 jaar geleden is gestart kan dan worden afgerond. Dan hebben alle basisscholen in Vught en Cromvoirt gerenoveerde of nieuwe huisvesting gekregen. De Wieken en De Baarzen zijn hard toe aan nieuwe huisvesting. Samen gaan deze scholen als nieuwe school De Avonturier een nieuw schoolconcept neerzetten. Dit kindcentrum wordt in samenhang met de nog te bouwen nieuwe sporthal en het reeds gerealiseerde jeugd- en jongerencentrum Elzenburg gebouwd. Bedoeling is dat de verschillende functies elkaar gaan versterken. De aantrekkende markt en sterk stijgende bouwkosten zorgden voor een tekort van een miljoen. Echte alternatieven lagen niet ter tafel. Het opnieuw doen of uitstellen van de aanbesteding zou een stevige vertraging opleveren en gelet op de aantrekkende markt zeker geen garantie op een offerte die wél binnen het budget zou passen. Versoberen van de plannen zou inleveren op de gewenste kwaliteit voor de komende 40 jaar betekenen. Ook niet reëel dus. Schoorvoetend stemden daarom alle fracties in met het voorstel. PvdA-GroenLinks pleitte nog wel gepleit voor inzet op duurzame maatregelen. Deze investeringen dienen binnen 10-15 jaar terugverdiend te worden. En er was verbazing over de hoge kosten voor bouwmanagement. Liever zag de fractie van PvdA-GroenLinks dat een deel van dit budget bij de bouwkosten gevoegd zou worden met de keiharde afspraak dan van meerkosten GEEN sprake kan zijn. “Want hoewel iedereen de school nu snel wil bouwen, zit niemand nog te wachten op nieuwe (financiële) verrassingen”, aldus fractievoorzitter Toine van de Ven.