LTV Nieuws

36 zorgwoningen achter Huize Theresia in Vught als eerste aanzet uitbreidingsplannen Vughterstede in ‘Theresiapark’

VUGHT – Het bestemmingsplan ‘Vughterstede, locatie Merpatistraat’ ligt ter inzage. Aan de Merpatistraat, in het verlengde Archie Bradley Youth Jersey van woonzorgcentrum Huize Theresia willen Mariënhoven i.c. Vughterstede 36 zelfstandige zorghuurwoningen realiseren. De locatie dient nu nog als paardenwei. Het bestemmingsplan ziet toe op het wijzigen van de bestemming ‘Groen’ naar ‘Wonen’. Het ontwerp van het bestemmingsplan met bijlagen ligt tot en met woensdag Matt Moulson Womens Jersey 20 september ter inzage bij de ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor aan Secretaris van Rooijstraat in Vught. Voor de locatie achter Huize Theresia bestaan al langer plannen om te komen tot aanleun-/zorgwoningen, onder de Terrell Owens Womens Jersey vleugels van Vughterstede. Eerder was hiervoor al woningcontingent gereserveerd, echter met Tyler Ennis Jersey als uitgangspunt dat een deel van de woningen in de sociale huur zou worden gerealiseerd. Het college van B en W wil nu dan ook medewerking verlenen aan het verzoek van Mariënhoven i.c. Vughterstede omdat huurwoningen in het middelhuursegment (vanaf 710 euro) kunnen worden gerealiseerd.

Zogeheten extramuralisering in de komende jaren betekent dat Mariënhoven i.c. Vughterstede een groot aantal van de huidige nog resterende verzorgingshuisplaatsen als huurappartement in het sociale huursegment op de markt moet zetten. Deze ontwikkeling én het gegeven dat veel ouderen Vughtse mensen hebben aangegeven graag in aanmerking te willen komen voor een groter huurappartement in de directe omgeving van een zorgvoorziening geven aanleiding om de nieuwe appartementen te realiseren, juist in het middeldure huursegment. Het voornemen is om op termijn in een landschappelijke context in totaal circa 140 woningen te realiseren. De ontwikkeling van deze (eerste) 36 zorgwoningen past binnen de onlangs vastgestelde Woonvisie Vught en de daaraan gekoppelde prestatieafspraken en regionale afspraken die samen met de provincie Brabant worden Vance McDonald Womens Jersey gemaakt.

De gemeente Vught is op zoek naar locaties waar huisvesting van doelgroepen kan worden gebundeld en samen worden gebracht met (bestaande of nieuwe) voorzieningen. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande voorzieningen, waaronder Woonzorgcentrum Theresia. De ligging T. J. Watt Womens Jersey van de wijk is zodanig dat de mogelijkheden om ‘langer zelfstandig’ te blijven wonen door ouderen in deze wijk aanwezig is. Dit komt onder meer door de winkelvoorzieningen (Moleneindplein) op korte afstand en de nabijheid van een openbare bushalte aan het Moleneindplein. Daarnaast biedt woonzorgcentrum Theresia Bob Gibson Jersey onder meer dagactiviteiten en maaltijdvoorzieningen aan. In voorkomende gevallen zullen de bewoners van de nieuwe appartementen een beroep kunnen doen op de zorginfrastructuur van Theresia. Dit hele aanbod aan voorzieningen bevordert het langer zelfstandig wonen van ouderen. De verkeersaantrekkende werking is beperkt en kan via de bestaande wegen Jerome Bettis Youth Jersey gaan verlopen. De benodigde extra parkeercapaciteit gaat Theresia op Authentic Ross Cockrell Jersey eigen terrein oplossen.

In de structuurvisie wordt tevens voorzien in een mogelijke (nieuwe) ontsluiting van het terrein van woonzorgcentrum Theresia vanaf de Jagersboschlaan. Een ‘statige entree’ vanaf de Jagersboschlaan voert in dast geval naar het gebied waarin onder voorwaarden woningbouw aansluitend op Woonzorgcentrum Theresia mogelijk is. Authentic L.C. Greenwood Jersey Van belang is dat het landgoedachtige karakter versterkt wordt. In deze herontwikkeling is ook voorstelbaar dat de ontwikkeling vanaf de Vijverbosweg zichtbaar is, zodat het gebied een meer open en toegankelijk karakter krijgt. Huize Theresia dus als ‘kloppend hart’ van het zogeheten Theresiapark. Zo kan het in de toekomst worden.

Bron: LTV Nieuws

Bestemmingsplan HIER inzien